Dịch vụ & Cơ sở vật chất

Câu lạc bộ E-Gaming

Câu lạc bộ E-Gaming của chúng tôi nằm ở tầng hầm 2 (B2) và hoạt động 24 giờ mỗi ngày nhằm mang đến thêm các lựa chọn giải trí cho quý khách.

Câu lạc bộ E-Gaming