Hội nghị & Sự kiện

Phòng Peacock

Tổng diện tích phòng: 238m2
Sức chứa tối đa 200 khách (bày trí kiểu rạp hát)
Phòng họp có thể được chia thành hai phòng nhỏ là Peacock 1 và 2 với vách ngăn riêng biệt.

Phòng Peacock
Phòng Peacock